Modules

Overzicht

Afhankelijk van de Polka variant zijn de volgende modules beschikbaar.

Modules
endpoint omschrijving type
polka.viewer.view Kaartbeeld module
polka.viewer.view.map Kaart module
polka.viewer.features Objecten op de kaart module
polka.viewer.search Zoek op adres en kadastrale sleutel module
polka.viewer.measurements Afstanden en oppervlaktes meten op de kaart module

Modules algemeen

Alle Polka modules hebben een aantal eigenschappen gemeen.

Module meta informatie

Naam en omschrijving van de module.

Module kenmerken

Eigen kenmerken

properties
endpoint omschrijving type
<module>.set geef nieuwe waarde aan kenmerk functie
<module>.get waarde van kenmerk opvragen functie
<module>.setProperties geef nieuwe waardes aan meerdere kenmerken functie
<module>.getProperties opvragen waardes van alle kenmerken functie
<module>.properties Observable properties observable

Waardes ontvangen wanneer deze wijzingen

Observable properties

polka/examples/modules/properties.js
export const observe = (module) => {

  /** bind observable properties */
  module.bind(({ properties }) => {
    properties.subscribe({
      next: (props) => {
        console.log(`[${module.meta.name}] properties changed`, props);
      },
    });
  });
};

export const get = (module) => {
  module.get("my-property");
  const properties = module.getProperties();
};

export const set = (module) => {
  module.set("my-property", "my value");
  module.setProperties({
    "my-property": "new value",
    "name": "",
  });
};